Matura międzynarodowa


 Wyniki matur 2020  

Uczniowie Liceum Paderewski osiągają jedne z najwyższych wyników egzaminów maturalnych, zarówno w skali Lublina, Lubelszczyzny, całego kraju, a także w porównaniu ze skalą światową.

Nasi absolwenci również w tym roku osiągnęli bardzo dobre wyniki – średnia liczba punktów na dyplomie maturalnym (36 na 45 możliwych) jest najwyższą w historii szkoły (średnia światowa 30 pkt.), a średnie przedmiotowe wyższe od średnich światowych ze zdecydowanej większości przedmiotów (90%).

Krótkie podsumowanie oraz szczegółowe dane prezentujemy poniżej.

 

100% zdanych matur
średnia liczba punktów na dyplomie: 36 (max. 45), przy średniej światowej 30 pkt
18% uczniów uzyskało 40+ punktów (max. 45)
20 z 22 przedmiotów (90%) ma średnie punktów wyższe od średnich światowych

 

Wyniki matur 2020 w programie matury międzynarodowej

 

 

Szczegółowe wyniki matury międzynarodowej - 2020
Szczegółowe wyniki matury międzynarodowej - 2019
Szczegółowe wyniki matury międzynarodowej - 2018
Szczegółowe wyniki matury międzynarodowej - 2017
Szczegółowe wyniki matury międzynarodowej - 2016
Szczegółowe wyniki matury międzynarodowej - 2015
Szczegółowe wyniki matury międzynarodowej - 2014
Szczegółowe wyniki matury międzynarodowej - 2013
Szczegółowe wyniki matury międzynarodowej - 2012
Szczegółowe wyniki matury międzynarodowej - 2011
Szczegółowe wyniki matury międzynarodowej - 2010
Szczegółowe wyniki matury międzynarodowej - 2009
Szczegółowe wyniki matury międzynarodowej - 2008
Szczegółowe wyniki matury międzynarodowej - 2007
Szczegółowe wyniki matury międzynarodowej - 2006
Szczegółowe wyniki matury międzynarodowej - 2005
Nasze certyfikaty: