Pogramy międzynarodowe IB


 

Międzynarodowe Szkoły Paderewski posiadają status autoryzowanej szkoły International Baccalaureate (IB Word School – Szkoła Światowa IB) realizującej programy Primary Years Programme (od 2019 roku), Middle Years Programme (od 2003 roku) oraz Diploma Programme (od 1999 roku).

IB World Schools na całym świecie mają wspólną filozofię – zobowiązanie do doskonalenia nauczania i uczenia się w różnorodnej, integracyjnej społeczności uczniów poprzez korzystanie z ambitnych programów edukacyjnych wysokiej jakości, które mają wspólną wizję.

Proponowane przez IB programy zachęcają dzieci do bycia zaangażowanym i empatycznym „człowiekiem uczącym się” (life-long learner), który rozumie i akceptuje różnorodność ludzi i dostrzega złożoność ich racji.
IB wierzy, że razem (nauczyciele i rodzice) możemy pomóc uczniom przygotować się do życia i pracy w złożonym i pełnym wyzwań świecie.

 Edukacja IB to: 

 • skoncentrowanie się na uczniach
 • rozwijanie skutecznych metod nauczania oraz uczenia się
 • zgłębianie istotnych treści
 • sprzyjanie rozwojowi kreatywności i wyobraźni
 • zapewnienie wysokiego poziomu nauki języka angielskiego
 • przygotowanie ucznia do Matury Międzynarodowej
 • nauka według jednolitych, międzynarodowych standardów nauczania, obowiązujących we wszystkich szkołach IB na świecie
 • kształcenie holistyczne i interdyscyplinarne
 • aktywność społeczna
 • aktywne i ciekawe metody nauczania
 • klarowny program wychowawczy oparty na Profilu Ucznia
 • materiały do pracy dla nauczycieli
 • systematyczne doskonalenie nauczycieli w różnych krajach świata
 • otwarcie uczniów na obcowanie z kulturami całego świata.
Współpraca: