Oferta pracy dla nauczycieli


Międzynarodowe Szkoły Paderewski to zaangażowani ludzie, skuteczne nauczanie, otwartość, przyjazne relacje i wszechstronny rozwój. Szacunek do współpracowników oraz uczniów wyznacza standardy naszej pracy.

CRH Akademos sp. z o.o. jest reprezentowana przez markę Międzynarodowych Szkół Paderewski, w tym Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące Paderewski w Lublinie, które posiada status autoryzowanej szkoły International Baccalaureate (IB Word School). Zapewniamy naszym uczniom najwyższą jakość kształcenia, nowoczesne, skuteczne metody nauczania, bezpieczeństwo oraz możliwość dostania się na najlepsze uczelnie w Polsce i za granicą.

W związku z dużym zainteresowaniem naszym liceum i zwiększoną liczbą uczniów, poszerzamy grono pedagogiczne, by zapewnić młodzieży odpowiednią opiekę oraz jak najwyższy komfort nauki.


 Prosimy o zapoznanie się z zasadami przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji: 

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych
 1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest CRH Akademos sp. z o.o., ul. Symfoniczna 1, 20-853 Lublin.
 2. Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych osobowych pod w/w adresem lub poprzez e-mail: odo@zagiel.pl
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
 4. Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa dotyczących postępowania rekrutacyjnego będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu pracy (art. 221 Kodeksu pracy)
 5. Inne przekazane przez Państwo dane osobowe (np. dane wizerunkowe), na podstawie udzielonej przez Państwo zgody.
 6. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę.
 7. Udzielone przez Państwo zgody mogą zostać odwołane w dowolnym czasie.
 8. Państwa dane nie będą ujawniane innym podmiotom.
 9. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 36 miesięcy.
 10. Mają Państwo prawo do:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
  5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)
 11. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres: liceum@paderewski.lublin.pl

Informujemy, iż dołączenie do CV zdjęcia kandydata lub podanie większego zakresu danych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy jest wyraźnym działaniem potwierdzającym zgodę kandydata na przetwarzanie tych danych.

W przypadku gdyby Państwo chcieli uczestniczyć w kolejnych naborach organizowanych przez Szkołę, prosimy o umieszczenie następującej klauzuli zgody w przesyłanym CV:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania w kolejnych naborach prowadzonych przez CRH Akademos sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (20-853) przy ul. Symfonicznej 1.”

Podczas rekrutacji dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia zgodności zasad przetwarzania danych osobowych ze standardami oraz przepisami prawa, gwarantującymi ochronę Państwa prywatności.


Chętnie poszerzymy nasze grono pedagogiczne o nauczyciela w niżej podanej specjalności.

 

NAUCZYCIEL PSYCHOLOGII

 Opis stanowiska 

Idealny kandydat powinien posiadać kwalifikacje do uczenia psychologii w języku angielskim w programie dyplomowym IB (uczniowie 16-18 lat).

 Profil kandydata 

Kandydat powinien:

 • posiadać wykształcenie wyższe w dziedzinie psychologii, a także przygotowanie pedagogiczne;
 • wykazać się dobrą znajomością języka angielskiego (przynajmniej B2 / C1);
 • posiadać zacięcie akademickie lub badawcze, praca na uczelni lub studia doktoranckie będą dodatkowym atutem;
 • potrafić motywować uczniów do nauki i modelować satysfakcję z uczenia się psychologii;
 • wykazać się doskonałymi umiejętnościami dydaktycznymi z użyciem podejścia opartego na dociekaniu i pracy projektem;
 • posiadać dobre umiejętności w zakresie TIK i być przyzwyczajonym (lub chętnym do nauki) do używania narzędzi TIK w procesie nauczania
 • posiadać chęć stałego rozwijania się jako nauczyciel.

 W zamian oferujemy: 

 • świetną atmosferę w szkole i zespole opartą na przyjaznych relacjach z uczniami i współpracownikami;
 • możliwości rozwoju zawodowego;
 • zatrudnienie od 1.09.2021 w wymiarze 10 lub 14 godz. lekcyjnych tygodniowo (etat wynosi 20 godz. lek.).

APLIKUJ

 

 

 Your Role 

 • test
[/su_list]

 In return, we offer: 

 • Great school and team atmosphere based on friendly relationships with students;
 • Professional development opportunities;

APPLY

 

 

Nasze certyfikaty: