Korzyści edukacji IB dla rodziców 

  • Program MYP jest na tyle elastyczny, że jesteśmy w stanie realizować wymagania polskiego programu przy jednoczesnym doskonałym przygotowaniu uczniów do kontynuacji nauki w programie matury międzynarodowej ( IB DP).
  • Uczniowie IB uczą się odpowiedzialności za siebie, innych ludzi oraz świat wokół nich.
  • Metody nauczania oraz programy nauczania IB są oparte na badaniach i wykorzystują najlepsze praktyki edukacyjne z systemów na całym świecie.
  • Wysoka jakość kształcenia – Szkoły IB (IB World Schools) podlegają wymagającej procedurze akredytacji monitorowanej przez IB.
  • Programy IB są uznane na arenie międzynarodowej – w razie ewentualnej przeprowadzki/wyjazdu za granicę uczeń może kontynuować edukację w innej szkole IB.
  • Nauczyciele IB mają obowiązek rozwoju zawodowego, przez co nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje oraz świadomość aktualnych praktyk edukacyjnych.
Nasze certyfikaty: