Program polski


 

 Program matury polskiej 

Jesteśmy najstarszym prywatnym liceum w Lublinie, od 1993 r. przygotowujemy uczniów do matury w programie polskim, osiągając jedne z najwyższych wyników w Lublinie i województwie. Nasi absolwenci dostają się na wymarzone kierunki studiów. Od lat szczycimy się 100%-ową zdawalnością matur i licznymi sukcesami w poszczególnych egzaminach maturalnych. W roku 2014 nasi uczniowie osiągnęli najwyższy wynik w województwie z matury polskiej z języka polskiego, w 2015 roku z języka angielskiego na poziomie podstawowym, w 2016 – z fizyki na poziomie rozszerzonym a w 2017 z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym.

Uczymy z użyciem tabletów, które w dużej mierze zastępują papierowe podręczniki i zeszyty. Posiadamy tytuły: „Szkoła z klasą”, „Szkoła z klasą 2.0”, „Szkoła myślenia”, wydane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jesteśmy również certyfikowanym Laboratorium Edukacyjnym ECDL (Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych).

W Liceum Paderewski profilowanie klas w programie polskim jest ściśle dostosowane do wymagań „nowej matury”. W roku szkolnym 2019/2020 proponujemy naukę w klasach o profilu matematycznym, biologiczno-chemicznym, dwujęzycznym z językiem angielskim.

 

 

 

Nasze certyfikaty: