Fundusz stypendialny


Zapraszamy do skorzystania z funduszu stypendialnego Fundacji im. Leszka Podkańskiego.

Fundacja działa od 2005 r. i każdego roku udziela stypendiów zdolnym uczniom z rodzin mniej zamożnych regionu lubelskiego. Dotychczas w naszej szkole kształciło się 18 stypendystów mieszkających na terenie gminy Wysokie, Uścimów, Turbin.

Szczegółowe informacje na temat działalności Fundacji na rzecz uzdolnionych uczniów można znaleźć na stronie internetowej fundacji.

Aby ubiegać się o stypendium, należy przystąpić do konkursu. Wyłoniony w konkursie zwycięzca otrzyma stypendium, które pokryje:

  • czesne za naukę w klasie programu polskiego dwujęzycznego w Międzynarodowym Liceum Ogólnokształcącym Paderewski w Lublinie
  • koszt opłat za stancję/ bursę,
  • koszt wyżywienia,
  • koszt zakupu podręczników,
  • koszt ubezpieczenia nnw,
  • koszt wycieczek szkolnych,
  • koszt uczestnictwa w balu „studniówkowym”.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami konkursu!

Jestem uczniem klasy 8 szkoły podstawowej

Jestem uczniem 1 klasy szkoły średniej

 

Zapraszamy do udziału w konkursie oraz nauki w naszej szkole.
„Warto uczyć się w Paderewskim, bo … działamy i inspirujemy od 28 lat!”

 

Masz pytania? Skontaktuj się z koordynatorem ds. przyjęć:

Anna Wojciechowska

 a.wojciechowska@paderewski.lublin.pl  

tel. kont. 663 123 113

Nasze certyfikaty: