TERMINY EGZAMINÓW WSTĘPNYCH
Uczniowie klas 3 gimnazjum:

II termin naboru

 • 18 czerwca 2019 – zakończenie II terminu naboru,
 • 18 czerwca 2019 – zakończenie terminu składania dokumentów rekrutacyjnych (list motywacyjny, referencje od wychowawcy, kopia opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej – jeśli uczeń posiada),
 • 21 czerwca 2019 – termin wpłat opłaty rekrutacyjnej
 • 24 czerwca 2019 – zakończenie terminu składania kopii zaświadczenia z OKE o wyniku egzaminu gimnazjalnego,
 • 25 czerwca 2019, od godz. 9.00 – rozmowa rekrutacyjna,
 • 26 czerwca 2019 r. – przesłane drogą mejlową wyników sesji egzaminacyjnej II naboru,
 • 2 lipca 2019, do godz. 12.00 – zakończenie nieprzekraczalnego terminu składania przez kandydatów przyjętych do szkoły dokumentów (oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginał zaświadczenia OKE o wyniku egzaminu gimnazjalnego, 2 podpisane na odwrocie fotografie do legitymacji szkolnej, karta zdrowia),
 • 2 lipca 2019, od godz. 14.00 – 16.00 – przekazanie informacji kandydatom z list rezerwowych o przyjęciu do klas 1 na rok szkolny 2019/2020.
 • 4 lipca 2019, do godz. 12.00 – termin składania przez kandydatów z list rezerwowych, przyjętych do szkoły dokumentów (oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginał zaświadczenia OKE o wyniku egzaminu gimnazjalnego, 2 podpisane na odwrocie fotografie do legitymacji szkolnej, karta zdrowia),

Uczniowie klas 8 szkoły podstawowej:

II termin naboru

 • 18 czerwca 2019 – zakończenie II terminu naboru,
 • 18 czerwca 2019 – zakończenie terminu składania dokumentów rekrutacyjnych (list motywacyjny, referencje od wychowawcy, kopia opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej – jeśli uczeń posiada),
 • 21 czerwca 2019 – termin wpłat opłaty rekrutacyjnej
 • 24 czerwca 2019 – zakończenie terminu składania kopii zaświadczenia z OKE o wyniku egzaminu ósmoklasisty,
 • 25 czerwca 2019, od godz. 9.00 – rozmowa rekrutacyjna,
 • 26 czerwca 2019 r. – przesłane drogą mejlową wyników sesji egzaminacyjnej II naboru,
 • 2 lipca 2019, do godz. 12.00 – zakończenie nieprzekraczalnego terminu składania przez kandydatów przyjętych do szkoły dokumentów (oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginał zaświadczenia OKE o wyniku egzaminu ósmoklasisty, 2 podpisane na odwrocie fotografie do legitymacji szkolnej, karta zdrowia),
 • 2 lipca 2019, od godz. 14.00 – 16.00 – przekazanie informacji kandydatom z list rezerwowych o przyjęciu do klas 1 na rok szkolny 2019/2020.
 • 4 lipca 2019, do godz. 12.00 – termin składania przez kandydatów z list rezerwowych, przyjętych do szkoły dokumentów (oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginał zaświadczenia OKE o wyniku egzaminu ósmoklasisty, 2 podpisane na odwrocie fotografie do legitymacji szkolnej, karta zdrowia),
OPŁATY
Opłaty za nauczanie na rok szkolny 2019/2020:

program polskiprogram międzynarodowy
 • opłata rekrutacyjna: 850 zł płatna do dnia 21 czerwca 2019 roku 

Pozostali kandydaci dokonują wpłaty na konto nr nr 38 1020 3150 0000 3202 0058 0431 PKO BP II Oddział w Lublinie,  CRH AKADEMOS Sp. z o.o. W tytule przelewu proszę o wpisanie imienia i nazwiska kandydata oraz dopisek „opłata rekrutacyjna liceum”.

W przypadku niepodpisania umowy o nauczanie następuje zwrot opłaty rekrutacyjnej w wysokości 80%.

 • miesięczne czesne: 750 zł (płatne do 10 dnia każdego miesiąca, 12 miesięcy w roku)
 • opłata rekrutacyjna: 850 zł płatna do dnia 21 czerwca 2019 roku 

Pozostali kandydaci dokonują wpłaty na konto nr nr 38 1020 3150 0000 3202 0058 0431 PKO BP II Oddział w Lublinie,  CRH AKADEMOS Sp. z o.o. W tytule przelewu proszę o wpisanie imienia i nazwiska kandydata oraz dopisek „opłata rekrutacyjna liceum”.

W przypadku niepodpisania umowy o nauczanie następuje zwrot opłaty rekrutacyjnej w wysokości 80%.

 • miesięczne czesne: 850 zł (płatne do 10 dnia każdego miesiąca, 12 miesięcy w roku)
 • coroczna opłata IB DP: 800 zł (wrzesień 2019, 2020, 2021, 2022)
 • opłata za maturę międzynarodową: 4700 zł (listopad 2020/2021)

 

Nasze certyfikaty: