TERMINY EGZAMINÓW WSTĘPNYCH
Uczniowie klas 3 gimnazjum:

 • pisemny egzamin z języka angielskiego – 6 kwietnia 2019 r. godz.9:00
 • rozmowa rekrutacyjna – 6 kwietnia 2019 r. od godz.10:00
 • wyniki sesji egzaminacyjnej zostaną przesłane drogą mejlową 19 kwietnia 2019 r.

Uczniowie klas 8 szkoły podstawowej:

 • pisemny egzamin z języka angielskiego – 13 kwietnia 2019 r. godz.9:00
 • rozmowa rekrutacyjna – 13 kwietnia 2019 r. od godz.
 • wyniki sesji egzaminacyjnej zostaną przesłane drogą mejlową 26 kwietnia 2019 r.
DODATKOWE INFORMACJE
 • Laureaci konkursów przedmiotowych w gimnazjum, organizowanych przez kuratora oświaty, otrzymują jednorazowe stypendium za wyniki olimpijskie, wypłacane przed rozpoczęciem nauki w liceum – szczegóły “Regulamin stypendiów za wyniki w nauce”
 • Dzień Otwartych Drzwi odbędzie się 23 marca 2019 r. w godzinach 10:00 – 13:00
 • Spotkanie rodziców uczniów przyjętych do klas I z dyrektorem liceum odbędzie się 18 czerwca 2019 o godz. 17:00
OPŁATY
Opłaty za nauczanie na rok szkolny 2019/2020:

program polskiprogram międzynarodowy
 • opłata rekrutacyjna: 850 zł (425 zł – uczniowie Międzynarodowych Szkół Paderewski) – płatna do dnia 4 kwietnia 2019 roku (uczniowie gimnazjum), do dnia 10 kwietnia 2019 roku (uczniowie szkoły podstawowej)

Uczniowie Szkół Paderewski dokonują wpłaty na indywidualne, dotychczasowe konto bankowe.

Pozostali kandydaci dokonują wpłaty na konto nr nr 38 1020 3150 0000 3202 0058 0431 PKO BP II Oddział w Lublinie,  CRH AKADEMOS Sp. z o.o. W tytule przelewu proszę o wpisanie imienia i nazwiska kandydata oraz dopisek „opłata rekrutacyjna liceum”.

W przypadku niepodpisania umowy o nauczanie następuje zwrot opłaty rekrutacyjnej w wysokości 80%.

 • miesięczne czesne: 750 zł (płatne do 10 dnia każdego miesiąca, 12 miesięcy w roku)
 • opłata rekrutacyjna: 850 zł (425 zł – uczniowie Międzynarodowych Szkół Paderewski) – płatna do dnia 4 kwietnia 2019 roku (uczniowie gimnazjum), do dnia 10 kwietnia 2019 roku (uczniowie szkoły podstawowej)

Uczniowie Szkół Paderewski dokonują wpłaty na indywidualne, dotychczasowe konto bankowe.

Pozostali kandydaci dokonują wpłaty na konto nr nr 38 1020 3150 0000 3202 0058 0431 PKO BP II Oddział w Lublinie,  CRH AKADEMOS Sp. z o.o. W tytule przelewu proszę o wpisanie imienia i nazwiska kandydata oraz dopisek „opłata rekrutacyjna liceum”.

W przypadku niepodpisania umowy o nauczanie następuje zwrot opłaty rekrutacyjnej w wysokości 80%.

 • miesięczne czesne: 850 zł (płatne do 10 dnia każdego miesiąca, 12 miesięcy w roku)
 • coroczna opłata IB DP: 800 zł (wrzesień 2019, 2020, 2021, 2022)
 • opłata za maturę międzynarodową: 4100 zł (listopad 2020/2021)

 

Nasze certyfikaty: