WAŻNE TERMINY PROCEDURY REKRUTACYJNEJ
Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi terminami procedury rekrutacyjnej dla kandydatów do 1 klas na rok szkolny 2021/2022.

Kandydaci z MSP Paderewski
31 stycznia 2021 zakończenie przyjmowania zgłoszeń, zakończenie wypełniania listu motywacyjnego online
31 stycznia 2021 termin wpłaty opłaty rekrutacyjnej
25 lutego 2021 g. 8:50 pisemny egzamin z języka angielskiego, podczas lekcji 
27 lutego 2021 od g. 9:00 przeprowadzanie rozmów rekrutacyjnych
12 marca 2021 po g. 16.00 przesłane drogą mailową wyników rekrutacji
do 24 marca 2021 podpisanie umów na nauczanie dziecka
10 kwietnia 2021 pisemny egzamin z języka angielskiego (dodatkowy)
21 czerwca 2021, g. 17.00 spotkanie dla rodziców przyjętych uczniów do klas 1 Liceum Paderewski 
do 28 czerwca 2021  obowiązkowe złożenie dokumentów w sekretariacie szkoły: 

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • 2 podpisane zdjęcia do legitymacji szkolnej o wymiarach 30×42 mm.
do 10 lipca 2021 sekretariat MSP Paderewski przekazuje zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty
Kandydaci z 8 klas szkół podstawowych

I termin naboru – zgłoszenia do 5 kwietnia 2021 r.

5 kwietnia 2021 zakończenie przyjmowania zgłoszeń, 
6 kwietnia 2021 zakończenie wypełniania listu motywacyjnego online oraz przesyłania dokumentów
6 kwietnia 2021 termin wpłaty opłaty rekrutacyjnej
10 kwietnia 2021 g. 9:00 pisemny egzamin z języka angielskiego, matematyki dla obcokrajowców
10 kwietnia 2021 od g. 9:00 przeprowadzanie rozmów rekrutacyjnych
21 kwietnia 2021 po g. 16.00 przesłane drogą mailową wyników rekrutacji
do 30 kwietnia 2021 podpisanie umów na nauczanie dziecka
21 czerwca 2021, g. 17.00 spotkanie dla rodziców przyjętych uczniów do klas 1 Liceum Paderewski 
do 28 czerwca 2021  obowiązkowe złożenie dokumentów w sekretariacie szkoły: 

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • 2 podpisane zdjęcia do legitymacji szkolnej o wymiarach 30×42 mm, 
 • kopia zaświadczeń o uzyskaniu tytułu laureata w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty,
 • karta zdrowia ucznia.
do 12 lipca 2021 obowiązkowe złożenie oryginału zaświadczenia OKE o wyniku egzaminu ósmoklasisty

 

 

 

 

 

II termin naboru – zgłoszenia do 22 czerwca 2021 r.

22 czerwca 2021 zakończenie przyjmowania zgłoszeń, 
23 czerwca 2021 zakończenie wypełniania listu motywacyjnego online
29 czerwca 2021 od g. 9:00 przeprowadzanie rozmów rekrutacyjnych
4 lipca 2021 przesłane drogą mailową wyników egzaminu ósmoklasisty (skan/zdjęcie)
5 lipca 2021 po g. 16.00 przesłane drogą mailową wyników rekrutacji

 

 

 

 

 

 

OPŁATY
Opłaty dotyczące rekrutacji 2021 oraz nauczania w latach 2021-2025:

Kandydaci z MSP Paderewski
klasa dwujęzyczna - program polskiklasa międzynarodowa - program IB
 • opłata rekrutacyjna: 400 zł płatna do dnia 31 stycznia 2021 r.

Uczniowie MSP Paderewski dokonują opłaty rekrutacyjnej na swoje dotychczasowe indywidualne konta bankowe, tytułem wpłaty: “opłata rekrutacyjna liceum”.

 • wpisowe: 100 zł – płatne do 24 marca 2021 r.
 • miesięczne czesne: 850 zł (płatne do 10 dnia każdego miesiąca, 12 miesięcy w roku)
 • opłata rekrutacyjna: 400 zł płatna do dnia 31 stycznia 2021 r.

Uczniowie MSP Paderewski dokonują opłaty rekrutacyjnej na swoje dotychczasowe indywidualne konta bankowe, tytułem wpłaty: “opłata rekrutacyjna liceum”.

 • wpisowe: 100 zł – płatne do dnia 24 marca 2021 r.
 • miesięczne czesne: 1050 zł (płatne do 10 dnia każdego miesiąca, 12 miesięcy w roku)
 • coroczna opłata IB MYP: 800 zł (wrzesień 2021, 2022), coroczna opłata IB DP: 800 zł (wrzesień 2023, 2024)
 • jednorazowa opłata egzaminacyjna IB MYP e-Assessment: 750 zł (październik 2022),
 • opłata za maturę międzynarodową: ok. 4700 zł (listopad 2024)
Kandydaci z 8 klas szkół podstawowych
klasa dwujęzyczna - program polskiklasa międzynarodowa - program IB
 • opłata rekrutacyjna: 400 zł oraz wpisowe: 600 zł – płatne do 7 dni od daty umowy.
 • miesięczne czesne: 850 zł (płatne do 10 dnia każdego miesiąca, 12 miesięcy w roku)

Wpłaty dotyczące wpisowego i czesnego rodzice dokonują na indywidualne konta bankowe wskazane w umowie na nauczanie dziecka.

 • opłata rekrutacyjna: 400 zł oraz wpisowe: 600 zł – płatne do 7 dni od daty umowy.
 • miesięczne czesne: 1050 zł (płatne do 10 dnia każdego miesiąca, 12 miesięcy w roku)
 • coroczna opłata IB MYP: 800 zł (wrzesień 2021, 2022), coroczna opłata IB DP: 800 zł (wrzesień 2023, 2024)
 • jednorazowa opłata egzaminacyjna IB MYP e-Assessment: 750 zł (październik 2022),
 • opłata za maturę międzynarodową: 4700 zł (listopad 2024)

Wpłaty dotyczące wpisowego i czesnego rodzice dokonują na indywidualne konta bankowe wskazane w umowie na nauczanie dziecka.

Nasze certyfikaty: