WAŻNE TERMINY PROCEDURY REKRUTACYJNEJ

II termin naboru

 • 20 sierpnia 2020 r. – zakończenie II terminu naboru,
 • 20 sierpnia 2020 r. – zakończenie terminu składania dokumentów rekrutacyjnych (list motywacyjny, kopia opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej – jeśli uczeń posiada, kopia zaświadczenia OKE o wyniku egzaminu ósmoklasisty),
 • 20 sierpnia 2020 r. – termin wpłaty opłaty rekrutacyjnej
 • 24 sierpnia 2020 r. – rozmowa rekrutacyjna online,
 • 25 sierpnia 2020 r. – przesłane drogą mailową wyników sesji egzaminacyjnej II naboru.
 • do 26 sierpnia 2020 r. – obowiązkowe złożenie dokumentów w sekretariacie szkoły:
  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  • oryginał zaświadczenia OKE o wyniku egzaminu ósmoklasisty
  • 2 podpisane zdjęcia do legitymacji szkolnej o wymiarach 30×42 mm,
  • kopia zaświadczeń o uzyskaniu tytułu laureata w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty,
  • kopia opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeśli uczeń posiada),
  • karta zdrowia ucznia.
OPŁATY
Opłaty za nauczanie na rok szkolny 2020/2021:

program dwujęzyczny z maturą polskąprofil międzynarodowy - program IB
 • opłata rekrutacyjna: 200 zł płatna do dnia 20 sierpnia 2020 r.
 • wpisowe: 800 zł – płatne do 7 dni od dnia podpisania umowy (uczniowie MSP Paderewski – opłata w wysokości 300 zł)

Kandydaci dokonują wpłaty na konto nr 38 1020 3150 0000 3202 0058 0431 PKO BP II Oddział w Lublinie,  CRH AKADEMOS Sp. z o.o. W tytule przelewu proszę o wpisanie imienia i nazwiska kandydata oraz dopisek „opłata rekrutacyjna liceum”.

 • miesięczne czesne: 850 zł (płatne do 10 dnia każdego miesiąca, 12 miesięcy w roku)
 • opłata rekrutacyjna: 200 zł płatna do dnia 2 kwietnia 2020 r.
 • wpisowe: 800 zł – płatne do 7 dni od dnia podpisania umowy (uczniowie MSP Paderewski – opłata w wysokości 300 zł)

Uczniowie MSP Paderewski dokonują opłaty rekrutacyjnej na swoje dotychczasowe indywidualne konta bankowe szkoły, tytułem wpłaty: “opłata rekrutacyjna liceum”.

Pozostali kandydaci dokonują wpłaty na konto nr 38 1020 3150 0000 3202 0058 0431 PKO BP II Oddział w Lublinie,  CRH AKADEMOS Sp. z o.o. W tytule przelewu proszę o wpisanie imienia i nazwiska kandydata oraz dopisek „opłata rekrutacyjna liceum”.

 • miesięczne czesne: 950 zł (płatne do 10 dnia każdego miesiąca, 12 miesięcy w roku)
 • coroczna opłata IB MYP: 800 zł (wrzesień 2020, 2021), coroczna opłata IB DP: 800 zł (wrzesień 2022, 2023)
 • opłata za maturę międzynarodową: 4700 zł (listopad 2023)

Opłaty czesnego w ww. wysokości obowiązują dla kandydatów, którzy złożą kwestionariusz kandydata do 31 stycznia 2020 r.

 

Nasze certyfikaty: