Jak zostać uczniem Liceum Paderewski w Lublinie?

Zasady przyjęć do klas 1 Liceum Paderewski na rok szkolny 2019/2020 różnią się dla uczniów, którzy kończą gimnazjum (system 3-letniego liceum ogólnokształcącego) od zasad przyjęć dla uczniów, którzy kończą szkołę podstawową (system 4-letniego liceum ogólnokształcącego).

Żeby zapoznać się z prawidłową dla siebie procedurą rekrutacji wybierz:

 

 

 

Nasze certyfikaty: