Jak zostać uczniem Liceum Paderewski w Lublinie?

Trwa nabór do Liceum Paderewski. By przejść proces rekrutacji czeka Cię 5 prostych kroków.

1. Wypełnij internetowy Kwestionariusz Kandydata

2. Dostarcz do naszego sekretariatu zaświadczenie o ocenach uzyskanych na I semestr klasy III gimnazjum lub kopię wyników egzaminu gimnazjalnego (jeżeli aplikujesz po ogłoszeniu wyników tego egzaminu).

3. Przystąp do egzaminów wstępnych.

4. Po pozytywnej decyzji Komisji Egzaminacyjnej podpisz z nami umowę.

5. Najpóźniej do 28 czerwca 2018 r. złóż w naszym sekretariacie wymagane dokumenty:

  • zaświadczenia o tytule laureata konkursów przedmiotowych,
  • certyfikaty językowe,
  • opinię o dysfunkcji wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną,
  • kartę zdrowia,
  • 2 podpisane fotografie.

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z koordynatorem ds. przyjęć:

Anna Guldynowicz e-mail: a.guldynowicz@paderewski.lublin.pl

Nasze certyfikaty: