Warunki przyjęć dla kandydatów – obcokrajowców

Warunki przyjęć obcokrajowców do klas 1 Liceum Paderewski na rok szkolny 2018/2019 zostaną opublikowane do 10.11.2017 r. r.

 

 

Nasze certyfikaty: