Warunki przyjęć dla kandydatów – obcokrajowców

W II terminie naboru (złożenie kwestionariusza kandydata po 7 kwietnia 2017 r.)

Kandydaci zostają przyjęci do Liceum Paderewski  tylko w przypadku, gdy po I terminie naboru pozostaną jeszcze wolne miejsca w klasach, do których ubiegają się o przyjęcie.

Wszyscy kandydaci do I klas pre-DP zobowiązani są do zdawania:

 1. Egzaminu wstępnego z matematyki
 2. Egzaminu wstępnego z języka angielskiego

 UWAGA! Bez dodatkowych egzaminów z języka angielskiego przyjmowani są kandydaci, którzy posiadają certyfikat z języka angielskiego (TELC poziom B2, TOEFL, FCE lub wyższy).

 

Jak zostać uczniem Liceum Paderewski w Lublinie?

By przejść proces rekrutacji czekają Cię 4 proste kroki.

 1. Wypełnij internetowy Kwestionariusz Kandydata.
 2. Przystąp do egzaminów wstępnych (język angielski, matematyka)
 3. Po pozytywnej decyzji Komisji Egzaminacyjnej podpisz z nami umowę.
 4. Najpóźniej do 3 lipca 2017 r. złóż w naszym sekretariacie wymagane dokumenty:
 • Oryginał świadectwa ukończenia ostatniej klasy,
 • Certyfikaty językowe,
 • Podpisany egzemplarz umowy o nauczanie w liceum,
 • 2 zdjęcia do legitymacji szkolnej (format 30×42),
 • Karta zdrowia i kartę szczepień,
 • Potwierdzenie wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego w Narodowym Funduszu Zdrowia (w Polsce) lub poinformowanie szkoły o konieczności złożenia takiego wniosku przez szkołę (wysokość miesięcznego ubezpieczenia zdrowotnego wynosi 4,80 zł).

 

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z koordynatorem ds. przyjęć:

Anna Guldynowicz tel. kom.: 663 123 113  e-mail: aguldynowicz@paderewski.lublin.pl

 

Nasze certyfikaty: