Zasady przyjęć dla obcokrajowców do Liceum Paderewski

Trwa nabór do Liceum Paderewski. By przejść proces rekrutacji czeka Cię 5 prostych kroków.

1. Wypełnij internetowy Kwestionariusz Kandydata

2. Dostarcz do naszego sekretariatu zaświadczenie o ocenach uzyskanych na I semestr ostatniej klasy.

3. Przystąp do egzaminów wstępnych.

4. Po pozytywnej decyzji Komisji Egzaminacyjnej podpisz z nami umowę.

5. Najpóźniej do 28 czerwca 2018 r. złóż w naszym sekretariacie wymagane dokumenty:

 • świadectwo z ostatniej klasy (tłumaczenie przysięgłe),
 • certyfikaty językowe,
 • opinię o dysfunkcji wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną,
 • kartę zdrowia,
 • 2 podpisane fotografie.

 

KLASA 1 pre-DP PROGRAMU MIĘDZYNARODOWEGO, NA ROK SZKOLNY 2018/2019

UWAGA: Zgłoszenie kandydata do szkoły następuje poprzez wypełnienie kwestionariusza kandydata na stronie www.paderewski.lublin.pl/liceum/#rekrutacja

II termin naboru (złożenie kwestionariusza kandydata do 15 czerwca 2018 r.)

– uczniowie zostają przyjęci do klasy 1 pre-DP programu międzynarodowego w Liceum Paderewski na podstawie wyników z I semestru obecnej klasy i na podstawie egzaminów wstępnych do szkoły.

Wymagane oceny na koniec I semestru obecnej klasy, pozwalające na wybór profili:

 • do profilu medycznego: co najmniej oceny dobre z biologii i chemii,
 • do profilu humanistycznego: co najmniej oceny dobrej z historii i języka ojczystego,
 • do profilu politechniczno-informatycznego: co najmniej oceny dobre z matematyki i fizyki,
 • do profilu geograficzno-ekonomicznego: co najmniej oceny dobre z matematyki i geografii.

Egzaminy wstępne

 1. Egzamin wstępny z matematyki dla wszystkich kandydatów – test pisemny w języku angielskim/polskim.
 2. Egzamin z języka angielskiego dla wszystkich kandydatów – test pisemny oraz egzamin ustny. Bez egzaminu z języka angielskiego przyjmowani są kandydaci, którzy posiadają certyfikat z języka angielskiego (TELC poziom B2, TOEFL, FCE lub wyższy).

KLASA 2 IB DP PROGRAMU MIĘDZYNARODOWEGO, NA ROK SZKOLNY 2018/2019

UWAGA: Zgłoszenie kandydata do szkoły następuje poprzez wypełnienie kwestionariusza kandydata na stronie www.paderewski.lublin.pl/liceum/#rekrutacja

Uczniowie zostają przyjęci do klasy 2 w Liceum Paderewski na podstawie wyników z I semestru obecnej klasy i na podstawie egzaminów wstępnych do szkoły, pod warunkiem, że są dostępne wolne miejsca w wybranej klasie.

Wymagane oceny na koniec I semestru obecnej klasy, pozwalające na wybór profili:

 • do profilu medycznego: co najmniej oceny dobre z biologii i chemii,
 • do profilu humanistycznego: co najmniej oceny dobrej z historii i języka ojczystego,
 • do profilu politechniczno-informatycznego: co najmniej oceny dobre z matematyki i fizyki,
 • do profilu geograficzno-ekonomicznego: co najmniej oceny dobre z matematyki i geografii.

Egzaminy wstępne

 1. Egzamin wstępny z matematyki dla wszystkich kandydatów – test pisemny w języku angielskim/polskim.
 2. Egzamin z języka angielskiego dla wszystkich kandydatów – test pisemny oraz egzamin ustny. Bez egzaminu z języka angielskiego przyjmowani są kandydaci, którzy posiadają certyfikat z języka angielskiego (TELC poziom B2, TOEFL, FCE lub wyższy).
 3. Egzaminy wstępne z wybranych przedmiotów rozszerzonych (poziom HL) zdają wszyscy kandydaci. Egzaminy pisemne przeprowadzane są w języku angielskim.

O przyjęciu do szkoły decyduje:

 • w przypadku kandydatów spełniających kryteria przyjęć bez egzaminu wstępnego – kolejność podpisania umów,
 • w przypadku kandydatów zdających egzaminy wstępne – wyniki tych egzaminów,
 • znajomość języków obcych (język niemiecki, język hiszpański) na poziomie grup oferowanych przez szkołę.

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z koordynatorem ds. przyjęć:

Anna Guldynowicz e-mail: aguldynowicz@paderewski.lublin.pl

 

Nasze certyfikaty: