Rekrutacja uzupełniajaca do klas 2-3 MLO Paderewski


ZGŁOSZENIE KANDYDATA

Zgłoszenie kandydata do szkoły następuje poprzez wypełnienie kwestionariusza kandydata na stronie internetowej KWESTIONARIUSZ KANDYDATA. Po wypełnieniu kwestionariusza koordynator ds. przyjęć skontaktuje się z Państwem w celu ustalenia dalszych szczegółów procedury rekrutacyjnej.

WARUNKI PRZYJĘĆ

Uczniowie zostają przyjęci do MLO Paderewski na podstawie wyników z obecnej klasy, wyników egzaminu ósmoklasisty i na podstawie ewentualnych egzaminów wstępnych do szkoły, pod warunkiem, że są dostępne wolne miejsca w wybranej klasie.

O przyjęciu do szkoły decyduje:

 • w przypadku kandydatów spełniających kryteria przyjęć bez egzaminu wstępnego – kolejność podpisania umów,
 • w przypadku kandydatów zdających egzaminy wstępne – wyniki tych egzaminów,
 • wolne miejsca w grupach przedmiotowych.
WYMAGANIA
 PROGRAM MIĘDZYNARODOWY

Wymagane oceny na semestr/koniec 1 lub 2 klasy liceum, pozwalające na wybór profili:

 • do profilu medycznego: co najmniej oceny dobre z biologii i chemii
 • do profilu humanistyczno-społęcznego: co najmniej oceny dobrej z historii i języka polskiego
 • do profilu politechniczno-biznesowego: co najmniej oceny dobre z matematyki i fizyki
EGZAMINY WSTĘPNE

Program międzynarodowy

 1. Bez egzaminów wstępnych z języka polskiego i matematyki do wszystkich profili klas przyjmowani są kandydaci, którzy uzyskali na koniec 1 klasy liceum ocenę co najmniej dobrą z języka polskiego i matematyki.
 2. Bez dodatkowych egzaminów z języka angielskiego przyjmowani są kandydaci, którzy posiadają certyfikat z języka angielskiego (TELC, TOEFL, FCE lub wyższy)
 3. Egzaminy wstępne z przedmiotów rozszerzonych (poziom HL) zdają wszyscy kandydaci. Egzaminy pisemne przeprowadzane są w języku angielskim.

 

PROFILE KLAS - program międzynarodowy

W Liceum Paderewski w roku szkolnym 2021/2022 proponujemy naukę w klasach o 3 różnych profilach: medycznym, politechniczno-biznesowym i społeczno-humanistycznym.

Wybieram program międzynarodowy: PROFIL MEDYCZNY

Wybór profilu medycznego umożliwi Ci w przyszłości studiowanie kierunków medycznych zarówno na polskiej, jak i zagranicznej uczelni. Najlepszy wybór dla  przyszłych studentów takich kierunków jak: medycyna, fizjoterapia, weterynaria, farmacja, stomatologia, kosmetologia, neuropsychologia czy biotechnologia.

klasa I i II IB MYPklasa III i IV IB DP
 • Realizacja podstawy programowej liceum.
 • 6 godzin nauki języka angielskiego tygodniowo.
 • Część przedmiotów nauczana w języku angielskim.
 • Dodatkowo lekcje: wprowadzenie do programu IB DP, doradztwo zawodowe, teatr, projektowanie a dla chętnych język łaciński.

Programy rozszerzone:

 • język angielski,
 • biologia,
 • chemia.
W klasie III i IV będziesz już realizował Program Dyplomowy Matury Międzynarodowej IB DP:

 • wszystkie przedmioty (z wyjątkiem języka ojczystego) są nauczane w języku angielskim,
 • 7 godzin nauki języka angielskiego tygodniowo
 • 2 lub 3 przedmioty na poziomie standardowym SL (4 godziny tygodniowo) 
 • 3 lub 4 przedmioty na poziomie rozszerzonym HL (6 godzin tygodniowo) 
 • 1 grupa przedmiotowa: język polski A                                                                              SL
 • 2 grupa przedmiotowa: język angielski B                                                                       HL
 • 3 grupa przedmiotowa: psychologia lub geografia lub historia                        SL
 • 4 grupa przedmiotowa: biologia                                                                                           HL
 • 5 grupa przedmiotowa: matematyka AI* lub matematyka AA*                       SL lub HL
 • 6 grupa przedmiotowa: chemia                                                                                             HL
*matematyka AI – stosowanie matematyki w problemach z życia wziętych, uczniowie muszą widzieć matematykę w otaczających ich świecie i chcą rozwijać narzędzia i umiejętności pomagające im interpretowanie zjawisk otaczającego ich świata.
*matematyka AA – podejście teoretyczne do matematyki, uczniowie muszą mieć zaawansowane umiejętności obliczeniowe, muszą lubić wyzwania i analityczne podejście do nauki.
 • a także 3 interdyscyplinarne obszary edukacyjne:
 • teorii wiedzy (TOK – Theory of Knowledge) obejmujący naukę krytycznego myślenia, analizę procesów poznawczych oraz poznanie metod i narzędzi badawczych odpowiednich dla poszczególnych przedmiotów,
 • program twórczość-działanie-służba (CAS – Creativity, Action, Service), który służy rozwojowi i samodoskonaleniu, a także rozwija postawę prospołeczną, promując działania na rzecz potrzebujących, społeczności szkolnej czy lokalnej,
 • pracę dyplomową (EE – Extended Essay) będącą samodzielną rozprawą badawczą z wybranego przez Ciebie przedmiotu.
Wybieram program międzynarodowy: PROFIL POLITECHNICZNO-BIZNESOWY
Idealne rozwiązanie dla miłośników nauk ścisłych, którzy planują studia na wszelkich kierunkach politechnicznych, architekturze, informatyce, mechatronice oraz kierunkach takich, jak biznes, bankowość, zarządzanie, ekonomia, marketing, czy finanse.

klasa I i II IB MYPklasa III i IV IB DP
 • Realizacja podstawy programowej liceum.
 • 6 godzin nauki języka angielskiego tygodniowo.
 • Część przedmiotów nauczana w języku angielskim.
 • Dodatkowo lekcje: wprowadzenie do programu IB DP, doradztwo zawodowe, teatr i projektowanie.

Programy rozszerzone:

 • język angielski,
 • matematyka,
 • fizyka lub informatyka lub geografia.
W klasie III i IV będziesz już realizował Program Dyplomowy Matury Międzynarodowej IB DP:

 • wszystkie przedmioty (z wyjątkiem języka ojczystego) są nauczane w języku angielskim,
 • 7 godzin nauki języka angielskiego tygodniowo
 • 2 lub 3 przedmioty na poziomie standardowym SL (4 godziny tygodniowo) 
 • 3 lub 4 przedmioty na poziomie rozszerzonym HL (6 godzin tygodniowo) 
 • 1 grupa przedmiotowa: język polski A                                                                              SL
 • 2 grupa przedmiotowa: język angielski B                                                                       HL
 • 3 grupa przedmiotowa: geografia                                                                                       SL lub HL 
 •                                                      lub historia                                                                                   SL         
 • 4 grupa przedmiotowa: fizyka lub informatyka                                                          SL lub HL
 • 5 grupa przedmiotowa: matematyka AI* lub matematyka AA*                       SL lub HL
 • 6 grupa przedmiotowa: informatyka lub fizyka lub II język obcy                    SL lub HL
*matematyka AI – stosowanie matematyki w problemach z życia wziętych, uczniowie muszą widzieć matematykę w otaczających ich świecie i chcą rozwijać narzędzia i umiejętności pomagające im interpretowanie zjawisk otaczającego ich świata.
*matematyka AA – podejście teoretyczne do matematyki, uczniowie muszą mieć zaawansowane umiejętności obliczeniowe, muszą lubić wyzwania i analityczne podejście do nauki.
 • a także 3 interdyscyplinarne obszary edukacyjne:
 • teorii wiedzy (TOK – Theory of Knowledge) obejmujący naukę krytycznego myślenia, analizę procesów poznawczych oraz poznanie metod i narzędzi badawczych odpowiednich dla poszczególnych przedmiotów,
 • program twórczość-działanie-służba (CAS – Creativity, Action, Service), który służy rozwojowi i samodoskonaleniu, a także rozwija postawę prospołeczną, promując działania na rzecz potrzebujących, społeczności szkolnej czy lokalnej,
 • pracę dyplomową (EE – Extended Essay) będącą samodzielną rozprawą badawczą z wybranego przez Ciebie przedmiotu.
Wybieram program międzynarodowy: PROFIL SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNY
Idealne rozwiązanie dla miłośników nauk społecznych i humanistycznych, którzy planują studia na kierunkach takich, jak: psychologia, filologie, prawo, socjologia, administracja, filozofia, wszelkich wydziałach artystycznych.

klasa I i II IB MYPklasa III i IV IB DP
 • Realizacja podstawy programowej liceum.
 • 6 godzin nauki języka angielskiego tygodniowo.
 • Część przedmiotów nauczana w języku angielskim.
 • Dodatkowo lekcje: wprowadzenie do programu IB DP, doradztwo zawodowe, teatr i projektowanie.

Programy rozszerzone:

 • język angielski,
 • język polski lub język niemiecki lub język hiszpański
 • historia lub geografia
W klasie III i IV będziesz już realizował Program Dyplomowy Matury Międzynarodowej IB DP:

 • wszystkie przedmioty (z wyjątkiem języka ojczystego) są nauczane w języku angielskim,
 • 7 godzin nauki języka angielskiego tygodniowo
 • 2 lub 3 przedmioty na poziomie standardowym SL (4 godziny tygodniowo) 
 • 3 lub 4 przedmioty na poziomie rozszerzonym HL (6 godzin tygodniowo) 
 • 1 grupa przedmiotowa: język polski A                                                                                  SL/HL
 • 2 grupa przedmiotowa: język angielski B                                                                            HL
 • 3 grupa przedmiotowa: geografia lub historia lub psychologia                             SL lub HL
 • 4 grupa przedmiotowa: biologia                                                                                                SL
 • 5 grupa przedmiotowa: matematyka AI*                                                                            SL
 • 6 grupa przedmiotowa: psychologia  lub II język obcy                                                SL lub HL
*matematyka AI – stosowanie matematyki w problemach z życia wziętych, uczniowie muszą widzieć matematykę w otaczających ich świecie i chcą rozwijać narzędzia i umiejętności pomagające im interpretowanie zjawisk otaczającego ich świata.
 • a także 3 interdyscyplinarne obszary edukacyjne:
 • teorii wiedzy (TOK – Theory of Knowledge) obejmujący naukę krytycznego myślenia, analizę procesów poznawczych oraz poznanie metod i narzędzi badawczych odpowiednich dla poszczególnych przedmiotów,
 • program twórczość-działanie-służba (CAS – Creativity, Action, Service), który służy rozwojowi i samodoskonaleniu, a także rozwija postawę prospołeczną, promując działania na rzecz potrzebujących, społeczności szkolnej czy lokalnej,
 • pracę dyplomową (EE – Extended Essay) będącą samodzielną rozprawą badawczą z wybranego przez Ciebie przedmiotu.

 

PROFILE KLAS - program polski dwujęzyczny

W Liceum Paderewski w roku szkolnym 2021/2022 proponujemy naukę w klasach o 2 różnych profilach: biologiczno-chemicznym dwujęzycznym z językiem angielskim oraz matematycznym dwujęzycznym z językiem angielskim.

PROFIL BIOLOGICZNO-CHEMICZNY DWUJĘZYCZNY z j. angielskim

Doskonały wybór dla przyszłych studentów kierunków przyrodniczych i medycznych, również na uczelniach zagranicznych.

Przygotowanie do matury tzw. dwujęzycznej z języka angielskiego i wybranych przedmiotów profilowych.

klasa I i IIklasa III i IV
 • przygotowanie do biegłego, profesjonalnego posługiwania się językiem angielskim
 • 6 godzin nauki języka angielskiego tygodniowo
 • 3 godziny nauki drugiego języka obcego tygodniowo
 • dla chętnych lekcje języka łacińskiego
 • współpraca z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie

Klasy I – przedmioty realizowane w zakresach rozszerzonych (wymiar tygodniowy):

 • biologia – 2 godz. (w tym 1 godz. w j. angielskim)
 • chemia – 2 godz. (w tym 1 godz. w j. angielskim)

Klasy II – przedmioty realizowane w zakresach rozszerzonych (wymiar tygodniowy):

 • biologia – 2 godz. (w tym 1 godz. w j. angielskim)
 • chemia – 2 godz. (w tym 1 godz. w j. angielskim)

Programy rozszerzone:

 • 7 godzin nauki języka angielskiego tygodniowo
Klasy III – przedmioty realizowane w zakresach rozszerzonych (wymiar tygodniowy):

 • biologia – 4 godz. (w tym 1 godz. w j. angielskim)
 • chemia – 4 godz. (w tym 1 godz. w j. angielskim)

Klasy IV – przedmioty realizowane w zakresach rozszerzonych (wymiar tygodniowy):

 • biologia – 4 godz. + 1 godz. w j. angielskim
 • chemia – 4 godz. + 1 godz. w j. angielskim
PROFIL MATEMATYCZNY DWUJĘZYCZNY z j. angielskim
 Idealne rozwiązanie dla miłośników nauk ścisłych, którzy planują studia na kierunkach matematycznych, politechnicznych, informatycznych lub ekonomicznych, również na uczelniach zagranicznych.

Przygotowanie do matury tzw. dwujęzycznej z języka angielskiego i wybranych przedmiotów profilowych.

klasa I i IIklasa III i IV
 • przygotowanie do biegłego, profesjonalnego posługiwania się językiem angielskim
 • 6 godzin nauki języka angielskiego tygodniowo
 • 3 godziny nauki drugiego języka obcego tygodniowo

Klasy I – przedmioty realizowane w zakresach rozszerzonych (wymiar tygodniowy):

 • matematyka – 2 godz. (w tym 1 godz. w j. angielskim)
 • geografia lub fizyka 2 godz. (w tym 1 godz. w j. angielskim)

Klasy II – przedmioty realizowane w zakresach rozszerzonych (wymiar tygodniowy):

 • matematyka – 2 godz. (w tym 1 godz. w j. angielskim)
 • geografia lub fizyka – 2 godz. (w tym 1 godz. w j. angielskim)

Programy rozszerzone:

 • 7 godzin nauki języka angielskiego tygodniowo

Klasy III – przedmioty realizowane w zakresach rozszerzonych (wymiar tygodniowy):

 • matematyka – 3 godz. + 1 godz. w j. angielskim
 • geografia lub fizyka – 4 godz. (w tym 1 godz. w j. angielskim)

Klasy IV – przedmioty realizowane w zakresach rozszerzonych (wymiar tygodniowy):

 • matematyka – 3 godz. + 2 godz. w j. angielskim
 • geografia lub fizyka – 4 godz. + 1 godz. w j. angielskim
Nasze certyfikaty: