Rekrutacja uzupełniajaca do klas 1 Międzynarodowego Liceum Ogólnokształcącego Paderewski


ZGŁOSZENIE KANDYDATA
 Zgłoszenie kandydata do szkoły następuje poprzez wypełnienie kwestionariusza kandydata na stronie internetowej KWESTIONARIUSZ KANDYDATA. Po wypełnieniu kwestionariusza koordynator ds. przyjęć skontaktuje się z Państwem w celu ustalenia dalszych szczegółów procedury rekrutacyjnej.
KONTAKT Z KOORDYNATOREM DS. PRZYJĘĆ

Wszystkich zainteresowanych naborem uzupełniającym do klas 1 MLO Paderewski na rok szkolny 2020/2021, zapraszamy do kontaktu z koordynatorem ds. przyjęć Anną Wojciechowską

Email: a.wojciechowska@paderewski.lublin.pl

Tel. kont. 663 123 113 – sprawdź DYŻUR KOORDYNATORA

WARUNKI PRZYJĘĆ

Uczniowie zostają przyjęci do klasy 1 w MLO Paderewski na podstawie wyników egzaminu ósmoklasisty oraz wyniku krótkiej rozmowy rekrutacyjnej.

 

 

 

 

Nasze certyfikaty: