ekonomia

Grzegorz Dąbkowski

g.dabkowski@paderewski.lublin.pl
  • ekonomia
  • nauczyciel akademicki
  • opiekun koła olimpijskiego z ekonomii

Motto: Kiedy władamy majątkiem, jesteśmy bogaci i wolni; kiedy majątek włada nami, jesteśmy naprawdę bardzo ubodzy.  E. Burke

Nasze certyfikaty: