fizyka

Michał Orłowski

m.orlowski@paderewski.lublin.pl
  • fizyka
  • lider zespołu przedmiotów przyrodniczych

Motto: Nic na świecie ecie nie zastąpi wytrwałości. Nie zastąpi jej talent (…).
Nie uczyni niczego sam geniusz (…). Nie uczyni niczego też samo wykształcenie (…). Tylko wytrwałość i determinacja są wszechmocne. – J. C. Coolidge

Jakub Sadurski

j.sadurski@paderewski.lublin.pl
  • fizyka
  • specjalista ds. dziennika elektronicznego
  • opiekun zajęć doskonalących z fizyki

Motto: Nie jesteśmy od tego, aby mówić naturze jak ma wyglądać. Richard Feynman.

Nasze certyfikaty: