geografia

Agnieszka Kulig

a.kulig@paderewski.lublin.pl
  • geografia
  • egzaminator maturalny

Motto: Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia. – A. Einstein

dr Marta Kusznerczuk

m.kusznerczuk@paderewski.lublin.pl
  • geografia
  • opiekun koła olimpijskiego w liceum
  • zajęcia wyrównawcze z geografii w programie IB DP
  • lider zespołu wychowawców liceum
  • wychowawca klasy 3b

Motto: Nikomu nie wolno drżeć przed nieznanym, gdyż każdy jest w stanie zdobyć to, czego pragnie i to, czego mu potrzeba. – Paulo Coelho

Nasze certyfikaty: