geografia

Agnieszka Kulig

a.kulig@paderewski.lublin.pl
  • geografia
  • wychowawca klasy 1a program polski
  • egzaminator maturalny

Motto: Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia. – A. Einstein

dr Marta Kusznerczuk

m.kusznerczuk@paderewski.lublin.pl
  • geografia
  • lider zespołu przedmiotów społecznych
  • opiekun koła olimpijskiego i zajęć doskonalących z geografii
  • wychowawca klasy 1 c pre-DP

Motto: Nikomu nie wolno drżeć przed nieznanym, gdyż każdy jest w stanie zdobyć to, czego pragnie i to, czego mu potrzeba. – Paulo Coelho

Nasze certyfikaty: