historia

Robert Kamiński

r.kaminski@paderewski.lublin.pl
  • historia, wiedza o społeczeństwie
  • Honorowy Profesor Liceum Paderewski
  • opiekun koła olimpijskiego z historii

Motto: Odpowiedzialność i praca!

Anna Nadolska

a.nadolska@paderewski.lublin.pl
  • historia
  • wychowawca klasy 3c IB DP

Motto: Nie pozwól, aby strach przed nieznanym wykluczył cię z gry.

Nasze certyfikaty: