j. polski

dr Adam Kalbarczyk

a.kalbarczyk@paderewski.lublin.pl
  • dyrektor Liceum Paderewski
  • język polski, filozofia, etyka

Motto: Jestem racjonalistą, ponieważ w racjonalizmie upatruję jedyną alternatywę wobec przemocy. K. Popper

Eliza Bełkot

e.belkot@paderewski.lublin.pl
  • język polski dla obcokrajowców

Motto: (…) tego, co ty widzisz, nikt inny nie widzi. Choćby widział dużo więcej. W. Myśliwski

Ewa Kalbarczyk

e.kalbarczyk@paderewski.lublin.pl
  • język polski
  • egzaminator maturalny

Motto: W ludziach więcej rzeczy zasługuje na podziw niż na pogardę. A. Camus

dr Piotr Kalwiński

p.kalwinski@paderewski.lublin.pl
  • język polski

Motto: Jeśli nie teraz, to kiedy? Hillel Starszy

Tomasz Siwek

t.siwek@paderewski.lublin.pl
  • język polski, teoria wiedzy
  • wychowawca klasy 3d IB DP

Motto: Coś, co jednemu człowiekowi wydaje się zupełnie proste i naturalne, dla drugiego może się okazać potwornym gwałtem. Każdy z nas jest inny. W. Wharton

Nasze certyfikaty: