j. polski

dr Adam Kalbarczyk

a.kalbarczyk@paderewski.lublin.pl
 • dyrektor Liceum Paderewski
 • język polski, filozofia, etyka
 • opiekun koła olimpijskiego z filozofii

Motto: Jestem racjonalistą, ponieważ w racjonalizmie upatruję jedyną alternatywę wobec przemocy. K. Popper

Ewa Kalbarczyk

e.kalbarczyk@paderewski.lublin.pl
 • język polski
 • opiekun zajęć doskonalących z języka polskiego - klasy 1-3 PP
 • egzaminator maturalny

Motto: W ludziach więcej rzeczy zasługuje na podziw niż na pogardę. A. Camus

dr Piotr Kalwiński

p.kalwinski@paderewski.lublin.pl
 • język polski

Motto: Jeśli nie teraz, to kiedy? Hillel Starszy

Beata Księżopolska

b.ksiezopolska@paderewski.lublin.pl
 • język polski

Motto: Życie nie musi obfitować w wielkie wydarzenia. Codzienny obowiązek, prosty i niepozorny, wystarczy, aby je upiększyć i uszlachetnić.

Tomasz Siwek

t.siwek@paderewski.lublin.pl
 • język polski, teoria wiedzy
 • opiekun zajęć doskonalących z języka polskiego klasy 2-3 IB DP
 • wychowawca klasy 3d IB DP

Motto: Coś, co jednemu człowiekowi wydaje się zupełnie proste i naturalne, dla drugiego może się okazać potwornym gwałtem. Każdy z nas jest inny. W. Wharton

Nasze certyfikaty: