religia

Katarzyna Pochwatka

k.pochwatka@paderewski.lublin.pl
  • religia
  • opiekun Stowarzyszenia Charytatywnego MAITRI

Motto: Chodzić będę po ziemi z sercem miłującym; może to być męczeństwem, ale lepsze jest męczeństwo z miłości niż męka nienawiści. Stefan Kardynał Wyszyński

Nasze certyfikaty: