teoria wiedzy

Agnieszka Bojczuk

a.bojczuk@paderewski.lublin.pl
  • teoria wiedzy, wprowadzenie do programu IB DP
  • wicedyrektor Liceum Paderewski
  • koordynator Programu Dyplomowego Matury Międzynarodowej IB DP

Motto: Wiedza to władza. Ale niewiedza, niestety, nie oznacza jeszcze braku władzy. N. Bohr

dr Barbara Ostrowska

b.ostrowska@paderewski.lublin.pl
  • teoria wiedzy
  • opiekun TED-ED Klub
  • redaktor portalu Edukacja & Inspiracje
  • psycholog szkolny

Motto: Jeśli sam nie uwierzysz w swoje marzenia, nikt w nie nie uwierzy.

Tomasz Siwek

t.siwek@paderewski.lublin.pl
  • język polski, teoria wiedzy
  • opiekun zajęć doskonalących z języka polskiego klasy 2-3 IB DP
  • wychowawca klasy 3d IB DP

Motto: Coś, co jednemu człowiekowi wydaje się zupełnie proste i naturalne, dla drugiego może się okazać potwornym gwałtem. Każdy z nas jest inny. W. Wharton

Nasze certyfikaty: