wiedza o społeczeństwie

Robert Kamiński

r.kaminski@paderewski.lublin.pl
  • historia, wiedza o społeczeństwie
  • Honorowy Profesor Liceum Paderewski
  • opiekun koła olimpijskiego z historii

Motto: Odpowiedzialność i praca!

Nasze certyfikaty: