Viktoria Kondratiuk

v.kondratiuk@paderewski.lublin.pl
  • psycholożka

Motto:

Nasze błędy są często bardziej skuteczne niż nasze sukcesy. Henry Ford

Kwalifikacje zawodowe:

najważniejsze w nauczaniu są dla niej otwartość na inność drugiego człowieka oraz odwaga w przełamywaniu swoich słabości. Jest stypendystką Fundacji Jana Pawła II w Lublinie oraz liderką wolontariackiej grupy MP3 (Możesz Pomóc. Prawda. Pokój. Pomoc).

Pasje:

florystyka, rękodzieło, język włoski