Agnieszka Ułanowicz-Święch

a.swiech@paderewski.lublin.pl
  • matematyka

Motto:

Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia. Seneka

Kwalifikacje zawodowe:

nauczycielka dyplomowana, jest absolwentką Matematyki UMCS o specjalności Metody Numeryczne oraz studiów podyplomowych Informatyka w Szkole. Jest egzaminatorem ECDL, a także egzaminatorem egzaminu maturalnego z matematyki oraz egzaminu gimnazjalnego. Jej sukcesy to wyniki egzaminu gimnazjalnego w części matematycznej (średnio o 15 punktów procentowych wyższe niż w województwie), wyniki e-assessment z matematyki (MYP) średnio o 0,80 wyższe od średniej światowej oraz laureaci konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjum, m.in. organizowanych pod patronatem Kuratorium Oświaty, laureaci konkursu matematycznego Kangur i Olimpus.

Pasje:

pływanie, windsurfing, taniec i ogród