Anna Domaradzka

a.domaradzka@paderewski.lublin.pl
  • psycholożka klas 1-3

Motto:

Każdy człowiek jest inny – dotyczy to po równi dzieci i dorosłych – i dlatego trzeba szukać takich sposobów okazywania miłości innym, żeby mogła być przez nich odbierana jako miłość. Jasper Jull

Kwalifikacje zawodowe:

według niej najważniejsze w nauczaniu jest towarzyszenie i wspieranie, bycie otwartym na perspektywę drugiego człowieka, ważne jest, aby nigdy nie zatracić ciekawości odkrywania. Posiada doświadczenie w pracy w przedszkolu na stanowisku nauczyciel wspomagający, jako psycholog szkolny, uczestniczyła w projektach, wolontariatach podczas studiów. Jest szczęśliwą żoną i mamą, współtworzyła projekt „Zdalnie, nadal pozytywnie”, otrzymała Stypendium Ministra Edukacji Narodowej.

Dodatkowe kwalifikacje: Szkolenie Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec dziecka oraz wdrożenie procedury „Niebieskiej karty” w oświacie,  Szkolenie organizacja pracy psychologa i pedagoga w szkole/ przedszkolu, Szkolenie dla realizatorów programu profilaktycznego „Przyjaciele Zippiego”, Szkolenie „Dialog motywujący”- wstęp, trening umiejętności I i II, Trening Umiejętności Społecznych terapia grupowa dla dzieci z ASD, Szkolenie „Szkoła dla rodziców i wychowawców”, Szkolenie Pracownik HR + język branżowy.

Poza Paderewskim: prowadzi indywidualne konsultacje dla dzieci klas I-8 w Fundacji „Rozwiń Skrzydła”.

Pasje:

szeroko pojęta tematyka relacji, gotowanie

Współpraca: