Anna Krupa

a.krupa@paderewski.lublin.pl
  • pedagog klas 4-5

Motto:

Tylko wtedy, gdy jesteś spokojny i radosny, możesz naprawdę cieszyć się światem w którym żyjesz. Jaggi Vasudev

Kwalifikacje zawodowe:

magister pedagogiki specjalnej, socjoterapeutka i trenerka umiejętności społecznych. Podejmuje działania na rzecz wychowania dzieci i młodzieży współpracując ze Stowarzyszeniem POSTIS oraz Sądem Rejonowym Lublin-Zachód. Jest entuzjastką dialogu motywującego. Podkreśla, że zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym ogromną rolę odgrywa inteligencja emocjonalna, ponieważ wpływa na to, jak wykorzystujemy swoją wiedzę i umiejętności. Dlatego według niej najważniejszy w nauczaniu jest harmonijny rozwój funkcji poznawczych i emocjonalnych.

Pasje:

podróże, zamki polskie, góry, teatr muzyczny

Współpraca: