Bartosz Ogorzałek

bogorzalek@paderewski.lublin.pl
  • język angielski
  • zajęcia doskonalące z języka angielskiego dla klas III

Motto:

Ludzie, którzy uważają, że wszystko wiedzą, nigdy nie potknęli się o granicę pomiędzy tym, co we wszechświecie znane i nieznane. Nawet jej nie szukali. Neil deGrasse Tyson

Kwalifikacje zawodowe:

według niego najważniejsze w nauczaniu jest sprawienie, by uczniowie przejęli inicjatywę w procesie uczenia się. W swojej codziennej pracy dąży do sytuacji, w której nauczyciel staje z boku, angażując uczniów do wyznaczania nowych celów i podejmowania kroków, aby je osiągnąć. Absolwent UMCS na kierunku filologia angielska (magister). Swoją karierę zawodową rozpoczął ucząc języka angielskiego w szkole językowej. W 2014 rozpoczął własną działalność i do 2018 prowadził kilka grup w swojej “mini” szkole językowej – dzieci i dorośli.

Pasje:

nowe technologie, filozofia współczesna, eksploracja kosmosu, muzyka gitarowa, science fiction