Dominika Pietras

d.pietras@paderewski.lublin.pl
  • nauczycielka wspomagająca

Motto:

Na zawsze składa się z wielu teraz Emily Dickinson

Kwalifikacje zawodowe:

absolwentka UMCS w Lublinie, na którym ukończyła studia magisterskie na kierunku Psychologia ze specjalnością Psychologia kliniczna i neuropsychologia. Aktualnie uczęszcza na studia podyplomowe na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS

Pasje:

muzyka, literatura angielska i współczesna, fitness, taniec towarzyski, psychologia kliniczna, kultura nordycka