Elżbieta Nazaruk

e.nazaruk@paderewski.lublin.pl
  • język polski
  • wychowawczyni klasy 7b

Motto:

Nie bój się cieni. One świadczą o tym, że gdzieś znajduje się światło. Oskar Wilde

Kwalifikacje zawodowe:

doktor nauk humanistycznych w zakresie filologii polskiej, ukończyła specjalizację pedagogiczną i redaktorsko-medialną w zakresie Filologii polskiej na UMCS w Lublinie; studiuje podyplomowo glottodydaktykę – nauczanie języka polskiego jako obcego.

Pasje:

literatura, muzyka, film, śpiew, feminizm, jazda rowerem