Ewa Rzechowska

e.rzechowska@paderewski.lublin.pl
  • edukacja wczesnoszkolna
  • wychowawczyni klasy 2b

Motto:

Dobroć jest ważniejsza niż mądrość, a uznanie tej prawdy to pierwszy krok do mądrości. Theodore Isaac Rubin

Kwalifikacje zawodowe:

ukończyła studia podyplomowe z zakresu Zarządzania w oświacie. Kładzie nacisk na wyrównanie poziomu sześciolatków i siedmiolatków rozpoczynających naukę w szkole. Dla uczniów jest drogowskazem do odkrywania i zdobywania wiedzy i umiejętności. Jej uczniowie osiągają wysokie wyniki w konkursach Zuch i Olimpusek.

Pasje:

psychologia wychowawcza, literatura, podróże