Ewelina Rudzik

e.rudzik@paderewski.lublin.pl
  • edukacja wczesnoszkolna
  • wychowawczyni klasy 2b

Motto:

Zbyt często to, co ważne i bardzo ważne jest przez nas niezauważane i niedostrzegane, później zbyt często jest za późno.

Kwalifikacje zawodowe:

jej wychowankowie osiągają wysokie wyniki na dalszych etapach kształcenia. Za najważniejsze w nauczaniu uważa podmiotowe traktowanie ucznia i współpracę z rodzicami.

Pasje:

książka, film, kuchnia włoska