Jaco Snyman

j.snyman@paderewski.lublin.pl
  • native speaker j.angielskiego

Motto:

Yesterday’s the past, tomorrow’s the future, but today is a gift. That’s why it’s called the present. Master Oogway (“Kung Fu Panda”)

Kwalifikacje zawodowe:

certyfikowany nauczyciel języka angielskiego Cambridge CELTA i DELTA oraz YL Extension to CELTA. Egzaminator TELC i ETS. Jest również nauczycielem i metodykiem nauczania w Szkole Językowej Paderewski.

Pasje:

nowe formy i metody nauczania, sport (fan rugby)