Justyna Wrażeń

j.wrazen@paderewski.lublin.pl
  • język niemiecki

Motto:

Potykając się można zajść daleko. Nie wolno tylko upaść i nie podnieść się. Johann Wolfgang von Goethe

Kwalifikacje zawodowe:

według niej najważniejsze w nauczaniu jest odkrycie w każdym dziecku bez względu na bariery jego predyspozycji, uwarunkowań, zdolności i mocnych stron. Rolą nauczyciela jest pokazywanie i przekazywanie pozytywnego stosunku do nauki i uczenia się, dawanie dobrego wzorca do naśladowania. Ukończyła kurs “Specjalistyczny język niemiecki finansowy i księgowy” w ramach projektu “LUK II – Lubelski Uniwersytet Kompetencji

Pasje:

języki obce, podróże, powieści kryminalne, muzyka, pływanie