Karina Dudzik-Daszkiewicz

k.dudzik@paderewski.lublin.pl
  • język niemiecki

Motto:

Małymi krokami osiąga się wielkie cele.

Kwalifikacje zawodowe:

ukończyła z wyróżnieniem filologię germańską na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.  Obecnie jest w trakcie pisania rozprawy doktorskiej z językoznawstwa. Na co dzień pracuje jako lektorka w Szkole Językowej Paderewski, gdzie prowadzi zajęcia indywidualne oraz przygotowuje do certyfikatów z języka niemieckiego.

Pasje:

językoznawstwo, gra na skrzypcach i altówce, zwierzęta, podróże