Katarzyna Kaproń

kkapron@paderewski.lublin.pl
  • język niemiecki

Kwalifikacje zawodowe:

najważniejsze w procesie uczenia się i nauczania są według niej rzetelność i uczciwość.

Pasje:

literatura, filozofia, psychologia, balet