Katarzyna Szczepańska-Rossa

k.szczepanska@paderewski.lublin.pl
  • psycholożka

Motto:

Miej serce i patrzaj w serce. Adam Mickiewicz

Kwalifikacje zawodowe:

terapeutka PSR, ukończyła kurs Kid’s Skills. Prowadzi szkolenia z kompetencji miękkich i managerskich dla biznesu, pisze artykuły z zakresu HR dla portali branżowych. Najważniejsze w nauczaniu są dla niej autentyczność oraz uważność.

Pasje:

zarządzanie zasobami ludzkimi, rozwój kompetencji miękkich