Katarzyna Szlachta-Bodnar

k.szlachta@paderewski.lublin.pl
  • koordynatorka ds. przyjęć
  • wychowawczyni świetlicy szkolnej
  • rękodzieło
  • klub języka rosyjskiego

Motto:

Idź wyprostowany wśród tych co na kolanach. Zbigniew Herbert

Kwalifikacje zawodowe:

najważniejsze w nauczaniu: to cierpliwość, wyrozumiałość i troska, rozwijanie wrażliwości i idei opartych na platońskiej triadzie – prawda, dobro i piękno. Absolwentka Liceum Plastycznego w Lublinie na specjalności tkaniny artystycznej. Zdobyła II Nagrodę w Międzynarodowym Biennale Portret Rodzinny, Stypendystka Prezesa Rady Ministrów oraz CEA za wysokie wyniki artystyczne. Ukończyła kurs Akademii Łucznica – Ceramika w edukacji artystycznej i terapii. Filolog rosyjski, ukończyła studia licencjackie i magisterskie KUL na kierunku filologia słowiańska. Poza szkołą maluje obrazy i odnawia stare meble.

Pasje:

malarstwo, ceramika, ziołolecznictwo, kultura i literatura rosyjska

Współpraca: