Monika Lipińska

m.lipinska@paderewski.lublin.pl
  • język angielski

Motto:

Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek. Albert Einstein

Kwalifikacje zawodowe:

magister filologii angielskiej UMCS ze specjalizacją nauczycielską i literaturoznawczą, przeszkolony lektor nauczania dzieci w wieku 2-7 lat metodą Teddy Eddie.

Pasje:

neurobiologia, języki obce, kolorowanie, joga