Monika Miętkiewicz

m.mietkiewicz@paderewski.lublin.pl
  • edukacja wczesnoszkolna

Motto:

Życie nie czyni z nas kogoś, jeżeli my sami nie czynimy czegoś ze swoim życiem. Joe Frazier

Kwalifikacje zawodowe:

jest nauczycielką kształcenia zintegrowanego i wychowania przedszkolnego oraz wychowawczynią kolonijną dzieci i młodzieży. W 2011 roku w konkursie organizowanym przez „Dziennik Wschodni” jej wychowankowie zwyciężyli w kategorii „Pierwszaki Roku 2011”. W nauczaniu kładzie nacisk na nawiązanie porozumienia z uczniem, poznanie jego indywidualnych możliwości i konsekwencję w działaniu.

Pasje:

dobry film, muzyka, taniec, gimnastyka, tabata