Monika Mikołajczuk

mmikolajczuk@paderewski.lublin.pl
  • edukacja wczesnoszkolna
  • język niemiecki

Motto:

Multum, non multa. Pliniusz Młodszy

Kwalifikacje zawodowe:

lektorka języka niemieckiego. Odbyła 8-miesięczny staż w niemieckiej szkole dla uczniów o szczególnych trudnościach w uczeniu się. Pomagała jako wolontariuszka w nauce czytania w jednej ze szkół podstawowych w Lubece. Jest autorką i koordynatorką projektów unijnych. Uczestniczy w projekcie „Szkoła z klasą 2.0”.

Pasje:

literatura niemiecka, siatkówka