Natalia Kuźma

n.kuzma@paderewski.lublin.pl
  • język polski
  • wychowawczyni klasy 5a

Motto:

Sukces przychodzi jedynie do tych, którzy działają, podczas gdy pozostali oczekują jego nadejścia. Thomas Edison

 

Kwalifikacje zawodowe:

według niej najważniejsze w nauczaniu jest relacja między nauczycielem a uczniem, pozwalająca na stworzenie jak najlepszych warunków przekazywania i przyswajania wiedzy. Biegle posługuje się językiem angielskim i włoskim.  Absolwentka UMCS oraz KUL, specjalizacja nauczycielska (UMCS – licencjat, filologia polska), specjalizacja glottodydatyczna (KUL, studia magisterskie, filologia polska). Rozpoczęła studia doktoranckie z zakresu Językoznawstwa. Posiada doświadczenie w pracy w szkole podstawowej. Poza Paderewskim uczy języka polskiego jako obcego, prowadzi kursy maturalne z języka polskiego (w ramach projektu Lubelska Koalicja na rzecz Integracji, KUL).

Pasje:

język włoski i włoska kultura, podróże, literatura kryminalna i sensacyjna