Piotr Jankowski

p.jankowski@paderewski.lublin.pl
  • wychowawca świetlicy szkolnej
  • nauczyciel wspomagający

Motto:

Kto wierzy w dobroć człowieka, ten stwarza dobroć w człowieku. Jean-Paul Sartre

Kwalifikacje zawodowe:

pracuje w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Kładzie nacisk na podmiotowe traktowanie wychowanka i konsekwencję.

Pasje:

kolarstwo szosowe, piłka ręczna