Sylwia Rytko-Siodłowska

s.rytko@paderewski.lublin.pl
  • język angielski
  • opiekun zajęć doskonalących z języka angielskiego

Motto:

Szczęście jest w tysiącu drobiazgach tworzących mozaikę życia codziennego. Maria Konopnicka

Kwalifikacje zawodowe:

filologia angielska UMCS

Pasje:

taniec, pływanie, literatura