Natalia Moskal

n.moskal@paderewski.lublin.pl
  • logopedka

Motto:

Potykając się, można zajść daleko; nie wolno tylko upaść i nie podnieść się. J.W. Goethe

Kwalifikacje zawodowe:

najważniejsze w nauczaniu są dla niej uzyskane efekty. Jest absolwentką Logopedii z audiologią o specjalności logopedia kliniczna na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła studia podyplomowe: Prowadzenie Zespołów Tanecznych – Taniec Polski na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Pasje:

taniec ludowy, muzyka, czytanie książek