Bądź kolegą, nie dokuczaj

29 maja 2017

Straż Miejska w Lublinie każdego dnia zajmuje się profilaktyką kierowaną do dzieci i młodzieży uczącej się w lubelskich szkołach.

22 maja do sal lekcyjnych, w których uczą się uczniowie klas drugich zawitała przesympatyczna pani strażnik z zespołu ds. profilaktyki, która pracuje na co dzień w Straży Miejskiej. Poprowadziła ona zajęcia, których celem było uświadomienie uczniom, kim jest prawdziwy kolega. Strażniczka rozmawiała też z dziećmi na temat różnych sytuacji związanych z dokuczaniem, które można spotkać nie tylko w szkole, ale i na podwórku, koloniach czy placu zabaw. Podczas zajęć starała się również uświadomić wszystkim obecnym, jak bardzo podle i źle czuje się osoba, która jest przygnębiona z powodu kogoś, kto jej dokucza. Po tych zajęciach uczniowie wiedzą, że dokuczanie może przybierać bardzo różne formy, które mogą prowadzić nawet do przemocy fizycznej.  Podczas zajęć każdy uczeń starał się również nauczyć, w jaki sposób należy sobie radzić w sytuacjach zagrożenia ze strony rówieśników, jak również eliminować wszelkie zachowania negatywne.