Bierzemy udział w ogólnopolskiej kampanii „BohaterON – włącz historię!”

15 października 2018

W październiku uczniowie naszej szkoły biorą udział w ogólnopolskiej kampanii „BohaterON – włącz historię!”. Projekt ma na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im symbolicznych kartek.

BohaterOn w Paderewskim

fot. materiał organizatorów

Kampania ma edukować młodych ludzi, bazując na autentycznych historiach Powstańców i wzmacniać poczucie tożsamości narodowej. Uczniowie klas VI i V oraz dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej biorą udział w zajęciach wprowadzających w tematykę Powstania Warszawskiego i losy Powstańców. Ważną częścią tych spotkań jest rozmowa o bohaterstwie w czasach wojny oraz o różnicach w rozumieniu patriotyzmu dziś. Zestawienie wyobrażeń uczniów, kim jest i jakie cechy powinien mieć bohater, pozwoliło stworzyć jego definicję. „Bohater – osoba, która odznaczyła się niezwykłymi czynami, męstwem, pomocą i ofiarnością wobec innych ludzi.” – to wyjaśnienie, które wypracowała klasa VIa.

Oto kilka wypowiedzi naszych uczniów po przeprowadzonych zajęciach:

  • „Podczas zajęć dostrzegliśmy, że dziś każdy z nas może być bohaterem, bo bohater nie jest odważniejszy od zwykłego człowieka, ale jest odważny pięć minut dłużej.”
  • „Po czym można poznać dzisiejszych bohaterów? To osoby, które są zdolne do samodzielnych działań i decyzji oraz działają zdecydowanie i konsekwentnie w różnych dziedzinach naszego życia.”
  • „Ciekawe jest poznanie historii zwykłych ludzi – powstańców.”

Takie działania, które pozwalają zobaczyć i poczuć historie są tymi, które zostają z nami najdłużej i pozwalają nam zrozumieć historię, tę dalszą i tę bliższą. Końcowym efektem są wykonane przez nas kartki, które otrzymają powstańcy.

Kampania jest częścią obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, które zaplanowane są w naszej szkole na październik i listopad.

> zobacz plakat kampanii „BohaterON – włącz historię!”