Dzień Tolerancji

21 listopada 2016

16. listopada w  Szkole Podstawowej Paderewski w Lublinie obchodzony był Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Akcja, w którą włączyły się dzieci od pierwszych do szóstych klas, miała za zadanie uwrażliwić na przejawy nietolerancji, pokazać nietolerancję wokół nas oraz zachęcić do skutecznego przeciwdziałania brakowi tolerancji.

Dzieci tworzyły plakaty, układały hasła dotyczące tolerancji i rozmawiały o przejawach tolerancji w klasie, w szkole i na podwórku.

W wielu klasach obchody Dnia Tolerancji były okazją do rozmowy o trudnym losie uchodźców. Uczniowie zainspirowani animowanym filmem Ali z Afganistanu rozmawiali o ludziach, którzy muszą uciekać ze swojej ojczyzny i o trudnościach, jakie stoją przed nimi w obcych krajach. Na uczniach duże wrażenie zrobiła gra kostkami, w której każda grupa grała według innych, wyuczonych wcześniej zasad. W ten sposób uczniowie zauważyli, że obok siebie żyją ludzie wielu kultur, z różnymi poglądami, a  wyznawane przez nich wartości nie są ani gorsze, ani lepsze – po prostu inne.

Dla każdego z nas Dzień Tolerancji powinien stać się okazją do zastanowienia się nad własną postawą wobec innych, szczególnie przedstawicieli innych kultur, religii czy regionów świata.