Gamification – w poszukiwaniu inspiracji…

28 marca 2017

Nauczycielki Szkoły Podstawowej Paderewski w Lublinie wyjechały do Barcelony na szkolenie zorganizowane jako część projektu “Mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. To wspaniała okazja do wymiany doświadczenia z nauczycielami z całej Europy – podczas szkolenia uczestnicy poznają nowe aplikacje i programy służące do kreatywnego i innowacyjnego nauczania języków obcych z wykorzystaniem gier.