„Gdzie jest nasze miejsce w czasie i przestrzeni” – podsumowanie tematu PYP [ZDJĘCIA]

17 grudnia 2019

Dobiegła końca praca nad tematem międzyprzedmiotowym „Gdzie jest nasze miejsce w czasie i przestrzeni”.

Uczniowie klasy 3c w ramach realizacji myśli przewodniej „Migracja wiąże się z wyzwaniami, ryzykiem i możliwościami” sprawdzali w jaki sposób i z jakich powodów migrują zwierzęta.

Dużo czasu dzieci poświęciły na omawianie zagadnienia związanego z migracjami zwierząt. Dowiedziały się, które ze znanych im zwierząt migrują i jakie mogą być tego przyczyny.

Uczniowie podzieleni na grupy sami planowali swoją pracę projektową – stawiali sobie pytania, na które chcieli znaleźć odpowiedzi, zastanawiali się, z jakich źródeł mogą korzystać, aby zdobyć te informacje, wreszcie dzielili się rolami w zespole – kto jest odpowiedzialny za konkretną część projektu.

Kolejnym etapem była już praca nad projektem w grupach. Ostatnim etapem była prezentacja wykonanych prac na forum klasy. I tak mogliśmy się dowiedzieć o przyczynach i przebiegu migracji: zjawy płowej, renifera tundrowego, flamingów, łososi, żółwi, kraba czerwonego oraz szarańczy.

Uczniowie z dumą prezentowali wyniki swojej pracy. Taki model pracy zakłada uczenie się poprzez badanie i dociekanie. Uczniowie bardzo dobrze się w nim odnajdują.