Houses around the world

29 maja 2020

Dlaczego domy na świecie różnią się od siebie? O tym dyskutowali uczniowie klas 4 na lekcjach języka angielskiego w ramach podsumowania tematu międzyprzedmiotowego PYP – HOW THE WORLD WORKS – Jak działa świat.

Uczniowie łączyli wiedzę z języka angielskiego nazywając części domów i materiały z jakich są wykonane z wiedzą o świecie i wyciągali wnioski na temat tego, dlaczego domy na różnych kontynentach wyglądają inaczej, a następnie opisywali wybrane budynki oraz życie ich mieszkańców.

Powstały bardzo ciekawe prezentacje, plakaty, a nawet makieta.