Jesteśmy Lubelakami

22 marca 2018

W drugim semestrze drugoklasiści rozpoczęli realizację projektu pt. „Jestem Lubelakiem – Lublin, moja mała Ojczyzna”. Projekt jest częścią treści realizowanych w ramach IB PYP i kształtuje postawy oraz cechy profilu ucznia: jestem otwarty, komunikatywny, refleksyjny. Jednocześnie współpracujemy z międzynarodowym programem Erasmus+ realizowanym obecnie w naszej szkole i dokładamy swoją cegiełkę dokładamy do wznoszenia międzynarodowego porozumienia i budowania wzajemnych relacji.

Najpierw podczas zajęć dydaktycznych zapoznaliśmy się z legendami lubelskimi i na podstawie własnych projektów zaprosiliśmy gości z innych krajów do „Spaceru po Lublinie”.

14 marca 2018 r. odwiedziliśmy Muzeum na Zamku i odbyliśmy lekcję muzealną pt. “Legendy lubelskie”. Zwiedziliśmy wystawy archeologiczne i regionalne, jednocześnie poznając lubelskie legendy. Każde z dzieci przedstawiło wybraną legendę plastycznie.