„Kim jestem?” Zajęcia w klasach trzecich [ZDJĘCIA]

17 października 2018

Kim jestem? Kim byłem? Kim byłam? Kim chcę zostać? Kim chciałbym zostać? Kim chciałabym zostać?

Oto pytania, które padały podczas realizacji I tematu międzyprzedmiotowego w klasach 3. Jako zadanie sumujące uczniowie wykonali przepiękne albumy pełne refleksji o sobie i swojej roli w najbliższym otoczeniu.

W zadaniu sumującym w postaci albumu uczniowie przedstawili swoje refleksje w ramach myśli przewodniej: Społeczności, kultury i nasze wybory wpływają na to, kim jesteśmy jako jednostki – w zakresie realizowanych treści (kierunków badawczych):

  • Rodzina, przyjaciele, społeczności mają wpływ na to kim jesteśmy
  • Podejmowanie odpowiedzialności za własne postępowanie, przestrzeganie zasad i obowiązków
  • Nasze wybory wpływają na to kim jesteśmy, jak żyjemy, jak się zmieniamy.