Kim jesteśmy?

23 października 2017

Minęły pierwsze tygodnie nauki, a wraz z nimi zakończył się pierwszy temat międzyprzedmiotowy realizowany w ramach międzynarodowego programu PYP. Uczniowie klas I-IV wspólnie zastanawiali się, kim są. Klasy pierwsze skupiły się na obowiązkach i przywilejach związanych z byciem uczniem, klasy drugie analizowały, jak ich dotychczasowe doświadczenia wpłynęły na to, kim są. Uczniowie klas trzecich odkrywali natomiast swoje mocne i słabe strony. Oto niektóre z prac uczniów wykonane podczas klasowego procesu badawczego.

Uczniowie klas czwartych badali, z jakich elementów są zbudowani. Wykonali wspólnie zadanie ME AS A LEGO HERO, podczas którego na klockach zapisywali,  czego składa się człowiek. Pojawiły się części ciała, cechy wyglądu, charakter, umiejętności, rola w rodzinie i szkole, ulubione rzeczy, sporty, emocje, itp. Następnie dobierali te klocki, które pasują do nich, budowali z nich postaci i prezentowali siebie, tworząc angielskie zdania o sobie ze słowami z klocków. Oto efekty ich pracy: